Hulphonden weigeren strafbaar

geralt / Pixabay

Vanaf morgen, 14 juli 2016, mogen hulphonden in geen enkele openbare gelegenheid meer worden geweigerd. Dat is het gevolg van de ratificatie door Nederland van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Op 14 juli treedt het Verdrag daadwerkelijk in werking en zal het College voor de Rechten van de Mens toezicht houden op de implementatie en de naleving van het Verdrag.

Blindengeleidehonden, hulphonden, signaalhonden, honden voor mensen met Post traumatisch stress syndroom zijn allemaal hulphonden, of liever gezegd assistentie-honden. Een beperking van iemand die afhankelijk is van een assistentiehond is niet altijd zichtbaar.

Het verdrag houdt in dat alle openbare ruimten voor iedereen met een handicap ten alle tijden toegankelijk moet zijn, en assistentiehondenDe term assistentiehond omvat alle soorten geleidehonden vallen daar ook onder. Want door het weigeren van de assistentie-hond wordt indirect ook de persoon geweigerd. Deze is daar door namelijk minder zelfredzaam. Onder openbare ruimtes vallen restaurants, hotels, openbare gebouwen, scholen maar ook taxi’s.

Hygiëne-regels
Hotels en restaurants die een beroep doen op hygiëneregels doen dat tevergeefs. De nieuwe Hygiënecode die 1 april jongstleden is ingegaan biedt duidelijkheid: assistentiehonden mogen wel worden toegelaten tot restaurants, ook die met een open keuken en buffetrestaurants. Voor alle andere gelegenheden, inclusief taxi’s geldt ook dat een excuus als allergie geen reden meer kan zijn om een persoon met assistentiehond te weigeren.

Het weigeren van een assistentiehond valt onder strafbare discriminatie. Van geval tot geval zal de rechter volgende maand beoordelen of het weigeren van een assistentiehond onder delictsomschrijving uit artikel 429 lid 2 uit het Wetboek van Strafrecht valt. In dit artikel is discriminatie wegens handicap strafbaar gesteld.

Wel heeft staatssecretaris Van Rijn van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat een veroordeling op grond van het Wetboek van Strafrecht het sluitstuk van de handhaving is. Daarmee bedoelt hij dat er eerst andere vormen van handhaving worden ingezet alvorens een weigeraar op grond van het strafrecht wordt aangeklaagd en (mogelijk) veroordeeld.

Een toegangsweigering of weigering in een taxi kan gemeld worden bij Stichting Gebruikers Assistentiehonden, op website www.stichtingga.nl , of via e-mail stichting@gebruikersassistentiehonden.nl . De stichting zal er alles aan doen om een oplossing te vinden.

Print Friendly, PDF & Email