Hulphonden toelaten in uw (horeca)zaak?

Stichting Gebruikers Assistentiehonden LOGOMoet ik een assistentie/hulphond toelaten in mijn (horeca)zaak? Kort antwoord daarop is JA

Een uitgebreid antwoord levert het volgende artikel van Koninklijke Horeca Nederland op:

Assistentiehonden van gasten met een handicap mag u niet weigeren in uw horecazaak. Dat is het gevolg van de ratificatie door Nederland van het VN-Verdrag Handicap. Volgens die regels moet u op verzoek doeltreffende aanpassingen verrichten tenzij dat voor u een onevenredige belasting vormt (artikel 2 lid 1 en 2 Wet gelijke behandeling).

En de hygiëneregels dan?
U kunt geen beroep doen op de hygiëneregels. De Hygiënecode die sinds 1 april 2016 geldt, biedt duidelijkheid: Gasten met hun assistentiehond moeten worden toegelaten tot alle horecagelegenheden (ook restaurants met een open keuken en buffetrestaurants).

Dit bericht is in zijn geheel te lezen op de site van Koninklijke Horeca Nederland

Print Friendly, PDF & Email